prepare(); // Variabelen door de gebruiker meegestuurd opvragen en verwerken $actie = @$_REQUEST["actie"]; $nieuws_nummer = @$_REQUEST["nieuws_nummer"]; $tekst = @$_REQUEST["tekst"]; $nummer = @$_REQUEST["nummer"]; $jaar = @$_REQUEST["jaar"]; $maand = @$_REQUEST["maand"]; $weergave = @$_REQUEST["weergave"]; $sorteren = @$_REQUEST["sorteren"]; if ($sorteren == "") { $sorteren = "aflopend"; } if ($weergave == "") { $weergave = "berichten"; } if ($jaar == "") { $jaar = date("Y"); } if ($maand == "") { $maand = date("m"); } if ($nummer != "") { $weergave = "details"; } // Array voor de maanden maken $maandnamen = array(1 => "januari", "februari", "march", "april", "may", "june", "juli", "august", "september", "oktober", "november", "decemeber"); // Controleren of er een reactie moet toegevoegd worden, indien ja, voeg ze toe en toon dan het nieuwsbericht if (@$actie == "reactie_toevoegen") { $result = @mysql_query("SELECT * FROM nieuws_detail WHERE nummer='$nieuws_nummer'"); if (!$result) { echo(mysql_error()); exit(); } if ( $row = mysql_fetch_array($result)) { $reacties = $row["reacties"]; $reacties++; } $datum = date("YmdHis"); $sql = ("UPDATE nieuws_detail SET reacties='$reacties' WHERE nummer='$nieuws_nummer'"); if (!@mysql_query($sql)) { echo(mysql_error()); } $sql = ("INSERT INTO nieuws_reacties SET nummer='$nummer', nieuws_nummer='$nieuws_nummer', tekst='$tekst', naam='$naam', datum='$datum'"); if (!@mysql_query($sql)) { echo(mysql_error()); } $nummer = $nieuws_nummer; $weergave = "detail"; } // Nieuws pagina bouwen // SQL query opstellen aan de hand van de door de gebruiker meegegeven variabelen if ($nummer != "") { $result = @mysql_query("SELECT * FROM nieuws_detail WHERE nummer='$nummer'"); } else { $tpl->gotoBlock( "_ROOT" ); $start_datum = strftime("%Y%m%d%H%M%S", mktime(00,00,00,$maand,1,$jaar)); $eind_datum = strftime("%Y%m%d%H%M%S", mktime(00,00,00,$maand+1,0,$jaar)); $start_nummer = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT nummer FROM nieuws_titel")); $eind_nummer = "$tart_nummer-5"; $sql = "SELECT * FROM nieuws_detail WHERE nummer > '$start_nummer' AND nummer < '$eind_nummer' ORDER BY nummer"; if ($sorteren == "aflopend") { $sql = $sql." DESC"; } else { $sql = $sql." ASC"; } $result = @mysql_query($sql); } while ( $row = mysql_fetch_array($result)) { $tpl->gotoBlock( "_ROOT" ); if ($weergave != "hoofdpunten") { $tekst = ubbc($row["tekst"]); $tekst = smilies($tekst); $reactie = $row["reacties"]; if ($reactie == 1) { $reactie = $reactie." reaction"; } else { $reactie = $reactie." comments"; } } $minuut = substr ($row["datum"],10,2); $uur = substr ($row["datum"],8,2); $dag = substr ($row["datum"],6,2); $maand = substr ($row["datum"],4,2); $jaar = substr ($row["datum"],0,4); $datum = $dag."/".$maand."/".$jaar." @ ".$uur.":".$minuut." CEST"; if ($weergave == "hoofdpunten") { // nieuws maken $tpl->newBlock("hoofdpunten"); // Waardes toekennen $tpl->assign("nummer" , $row["nummer"]); $tpl->assign("titel" , $row["titel"]); $tpl->assign("datum" , $datum); } else { $titel = $row["titel"]; // detail nieuws maken $tpl->newBlock("details"); // Waardes toekennen $tpl->assign("nummer" , $row["nummer"]); $tpl->assign("titel" , $row["titel"]); $tpl->assign("datum" , $datum); $tpl->assign("auteur" , $row["auteur"]); $tpl->assign("tekst" , $tekst); $tpl->assign("reactie" , $reactie); } } if ($nummer != "") { // reacties_titel blok maken $tpl->newBlock("reacties_titel"); $result = @mysql_query("SELECT * FROM nieuws_reacties WHERE nieuws_nummer='$nummer' ORDER BY datum ASC"); if (!$result) { echo(mysql_error()); exit(); } while ( $row = mysql_fetch_array($result)) { $reactie = ubbc($row["tekst"]); $reactie = smilies($reactie); $minuut = substr ($row["datum"],10,2); $uur = substr ($row["datum"],8,2); $dag = substr ($row["datum"],6,2); $maand = substr ($row["datum"],4,2); $jaar = substr ($row["datum"],0,4); $datum = $dag."/".$maand."/".$jaar." om ".$uur.":".$minuut; // reacties blok maken $tpl->newBlock("reacties"); // Waardes toekennen $tpl->assign("nummer" , $row["nummer"]); $tpl->assign("datum" , $datum); $tpl->assign("naam" , $naam); $tpl->assign("tekst" , $reactie); } // reacties_plaatsen blok maken $tpl->newBlock("reactie_plaatsen"); // Waardes toekennen $tpl->assign("nieuws_nummer" , $nummer); } if ($weergave == "hoofdpunten" || $nummer == "") { $maand = $maand - 0; // titel blokje maken $tpl->newBlock("hoofdpunten_titel"); $tpl->assign("jaar" , $jaar); $tpl->assign("maand" , $maandnamen[$maand]); $tpl->gotoBlock( "_ROOT" ); } else { // detail titel blokje maken $tpl->newBlock("details_titel"); $tpl->assign("titel" , $titel); $tpl->gotoBlock( "_ROOT" ); } // Variabelen doosturen naar template $tpl->printToScreen(); ?>